ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้การเลี้ยงลูกกลายเป็นเรื่องท้าทายไปโดยปริยาย คนเป็นพ่อแม่ก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาวะรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย รู้จักเรียนรู้ไปพร้อมกับลูก เติบโตไปด้วยกันและเป็นเพื่อนไปกับลูกถือเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากปัจจัยภายในบ้านอันเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่จะสำคัญแล้ว ปัจจัยภายนอกที่คุณพ่อคุณแม่หยิบยกขึ้นมาใช้ก็มีความสำคัญเช่นกัน

แคมป์ประถมคือหนึ่งในตัวเลือกนั้น การส่งลูกไปเข้าค่ายถือว่าเป็นการส่งเสริมศักยภาพและดึงเอาความสามารถหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กให้ออกมาใช้ได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิสัยและพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น รู้จักใช้เหตุและผล ใจนิ่งสุขุม และใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาน้อยลง

แคมป์ประถมเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมเปิดในพื้นที่ที่ปลอดภัย ปราศจากการถูกตัดสินหรือถูกประเมินจากคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน เพื่อน หรือแม้กระทั่งตัวเด็กเอง บรรยากาศปลอดภัย แตกต่างจากห้องเรียนปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ตัวเด็กเองได้เปิดเผยความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากโลกภายนอกได้อย่างเต็มที่แนะนำ 8 กิจกรรมน่าสนใจในแคมป์ประถม มีอะไรบ้าง :-

Dance Step Up
กิจกรรมด้านกายภาพในแคมป์ประถม เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะที่เด็กในค่ายจะมีส่วนร่วมได้มากที่สุดด้วยการฝึกเต้นกับครูผู้เชี่ยวชาญ ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น

My Story Our Story
กิจกรรมที่ระดมความคิดของเด็กทุกคน เปิดโอกาสให้แชร์เรื่องราวของตนเองผ่านการทำหนังสั้น เสนอเรื่องราวที่ตนเองชื่นชอบแล้วนำมาใส่ใน Story Board ของกลุ่ม

Adventure
หนึ่งกิจกรรมในแคมป์ประถมที่ทดสอบศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันทางค่ายก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย นอกจากอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยแล้ว เด็กทุกคนจะได้รับประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองขณะที่อยู่ในค่ายด้วย

Role Play
กิจกรรมบทบาทสมมติ สร้างสรรค์ประสบการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองทำอาชีพต่างๆ ที่ตนเองใฝ่ฝัน

STEMA (Science, Technology, Engineering, Mathematics และ Arts)
กิจกรรมบูรณาการรูปแบบใหม่ที่นำเอาทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์มาผสมรวมเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากจะได้เล่นสนุกแล้วก็ยังได้เรียนรู้ไปในตัว เน้นทักษะการทำงานกลุ่มร่วมกัน ฝึกให้เด็กรู้จักวางแผนมากยิ่งขึ้น

Movie Day
กิจกรรมถ่ายทำหนังสั้นโดยใช้เทคนิคจากวิทยากรคุณภาพ ให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการถ่ายทำหนังสั้นได้อย่างเต็มที่

Water Fight
กิจกรรมที่ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและเผชิญหน้ากับความเป็นจริงตรงหน้า เปลี่ยน Fix mindset ให้เป็น Grow mindset ฝึกการวางแผนเป็นหมู่คณะ แบ่งหน้าที่กันเองในทีม ตั้งแต่การหาอุปกรณ์ที่ใช้ต่อสู้ ลำเลียงน้ำอันเป็นเสบียงสำคัญในการรบและการวางแผนเข้าโจมตีฝ่ายตรงข้าม

Vision Board
กิจกรรมอันเป็นบทสรุปทุกอย่างของแคมป์ประถมแห่งนี้ ให้เด็กๆ ได้ตกผลึกความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากค่ายนี้โดยแสดงออกผ่าน Story board

ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า นอกจากจะเก็บเอาไว้เป็นแฟ้มสะสมประสบการณ์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่หลากหลาย ปลูกฝังให้เด็กได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ทรงพลัง สามารถรับผิดชอบตนเองและสังคมได้ต่อไปในอนาคต