นายกเทศมนตรีเมือง Alkmaar แห่งประเทศเนเธอแลนด์กล่าวว่าการรื้อถอนแร่ใยหินออกจากอาคารจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก และมักจะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่ประชาชนตื่นกลัว ซึ่งจากข้อมูลพบว่าการรื้อถอนแร่ใยหินมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากเท่าที่ควร เงินจำนวนนี้จะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเอาไปพัฒนาให้ระบบประหยัดพลังงานภายในบ้าน
ถึงแม้ว่าประเทศเนเธอแลนด์จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินไปแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 แต่อาคารเก่าบางแห่งยังคงมีแร่ใยหินอยู่ แต่ศาสตราจารย์ Helsloot ก็ยืนยันว่าแร่ใยหินมักพบในบริเวณที่ไม่มีการสัมผัสกับอากาศ จึงไม่เกิดการฟุ้งกระจาย และการสัมผัสกับแร่ใยหินเป็นช่วงสั้นๆ จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ การที่รัฐบาลประกาศว่าจะรื้อถอนกระเบื้องที่ทำจากแร่ใยหินทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2024 เป็นนโยบายที่ไร้สาระและสิ้นเปลืองงบประมาณ การรื้อถอนทำได้ แต่ควรทำเมื่อกระเบื้องเสื่อมสภาพและจำเป็นต้องเปลี่ยนเท่านั้น

——————————————————————-

Removing asbestos from buildings is often an unnecessary expense and done in a panic, according to a document published on Thursday by Alkmaar’s mayor, two housing corporations and a university professor.

Removing asbestos on a major scale is expensive but does not generate much in terms of improved health, the writers say in their pamphlet. ‘If tenants could choose, they would rather have their home made more energy efficient or go for a new bathroom or kitchen than have asbestos removed,’ the pamphlet states.

Its publication coincides with a meeting of local council officials called by junior infrastructure minister Sharon Dijksma to make agreements on speeding up the removal of all asbestos roofs in the Netherlands.

The use of asbestos has been banned since 1993 but many earlier buildings contain it. Breathing asbestos fibres can lead to cancer and chronic breathing conditions.

‘Most asbestos is found in parts of buildings which do not have contact with the air,’ Nijmegen professor Ira Helsloot told the Volkskrant. ‘Even if some does come loose in, say, a fire, the risk is relatively small. Asbestos is like breathing in someone else’s cigarette smoke in a bar. It is only dangerous to your health if you do it day in day out.’

The government’s plan to ensure all asbestos roofs have been removed by 2024 is ‘complete nonsense’, Helsloot said. ‘It is money being thrown away for a false sense of security. Clean up that asbestos if a roof needs replacing but not before.’

——————————————————————-
#chrysotilesafeuse #แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย
#ใยหิน #แร่ใยหิน #แร่ใยหินไครโซไทล์ #แร่ใยหินขาว #ไครโซไทล์
#แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย #asbestos #chrysotileasbestos
#whiteasbestos #chrysotile #chrysotilesafeuseworks