ปัจจุบันนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อมในบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยความเร่งรีบ สภาพเศรษฐกิจ ทำให้ทุกคนต้องทำงานหนักกว่าเดิม เหลือเวลาในการดูแลสุขภาพน้อยลง บางครั้งการป่วยในคนอายุ 30 ปีกว่าๆ ป่วยเป็นโรคที่ส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุและอาจจะเกิดเร็วเกินไปสำหรับวัยกลางคน เช่น โรคหัวใจล้มเหลว โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง

ดังนั้นหากเรายังคงใช้ชีวิตหนักเกินไป โดยให้เวลาในการดูแลสุขภาพตนเองน้อยลงแบบนี้ อายุเฉลี่ยของเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆ จาก 90 ปี จนอาจจะไม่ถึง 60 ปีในบางคนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคล-ที จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ร่วมกันพันธมิตรที่ช่วยกันมาเสมออย่าง โรงพยาบาลเมืองเพชรและโรงพยาบาลนครหล่ม ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีอายุยืนยาวถึง ๙๐ ปีที่แข็งแรง

พร้อมทั้งตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุได้ทราบค่ามวลกระดูกของตัวเองว่ามีภาวะกระดูกพรุนหรือไม่ ซึ่งจะช่วยในการรักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุน กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะกระดูกหักง่ายได้รวดเร็วขึ้น ก่อนที่จะมีอาการ ทั้งนี้โครงการฯได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคล-ที จาก บริษัท แคล-ที เฮลธ์แคร์ จำกัด เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนระดับปานกลางถึงกระดูกพรุนระดับรุนแรง ในการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกาย เพื่อช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้กับร่างกายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

หลายๆ พื้นที่ ที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Cal-T ได้ลงไปจัดกิจกรรมโครงการ 90 ปีแข็งแรง เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามท้องถิ่นได้รับความรู้ ได้รับบริการดีๆ เป็นแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและแข็งไปพร้อมกัน อีกทั้งยังได้มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆ ที่จะช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่กับลูกกับหลานได้ถึงอายุ 90 กันทุกคนสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมกับ cal-t เพิ่มเติมได้ที่
http://www.cal-t.com/