คุณสมบัติเด่นของอลูมิเนียม โลหะงานช่างยอดนิยมสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ


อลูมิเนียมจัดเป็นโลหะที่มีความหนาแน่นน้อย น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง สูงทนทานต่อการเกิดสนิม การผุกร่อน ง่ายต่อการผลิต ทนทานต่อสารเคมีในสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ อลูมิเนียมจึงเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีผลต่อเศรษฐกิจ การใช้งานอลูมิเนียมสามารถใช้นำความร้อนได้มากกว่าโลหะทั่วๆไป สามารถใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย ในการใช้งานทั้งด้านอุสาหกรรมโรงงานด้วยกรรมวิธีการหล่อหลอมง่าย สามารถตัดและขึ้นรูปได้ง่าย นอกจากนี้ตัวโลหะสามารถสะท้อนแสงได้ดี นำไปใช้งานได้หลากหลาย ยกตัวอย่างงานอลูมิเนียม เช่น การทำหน้าต่าง ประตู ราวกั้น และโครงสร้างต่างๆ อลูมิเนียมแผ่น ที่นิยมนำไปประยุกต์ในการก่อสร้างอาคาร ปิดผนัง หรือนำไปใช้ทางวิศวกรรม เช่นการพิมพ์ภาพ ทำสัญลักษณ์ และอื่นๆอีกมากมาย

อลูมิเนียม (Aluminium) อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุสาหกรรม ภาคครัวเรือน การใช้ประโยชน์อุปกรณ์งานอลูมิเนียมในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันมีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งโลหะอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมผสมและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆ อีกทั้งสำหรับการใช้งานภาคครัวเรือน เช่น ก่อสร้าง ขึ้นโครง ตกแต่งบ้าน การก่อสร้างสิ่งต่างๆในสมัยก่อนมักจะนิยมใช้ไม้เป็นส่วนประกอบ ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปจึงได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์โลหะมาทดแทนมากขึ้น อลูมิเนียมจึงเป็นส่วนหนึ่งในวัสดุอุปกรณ์หลักในงานช่าง

สำหรับอุปกรณ์งานก่อสร้าง งานโลหะอลูมิเนียมที่ใช้ในงานช่าง อุสาหกรรม ยังแยกประเภทออกมาได้อีกมากมาย เช่น สแตนเลสเส้น, ทองเหลืองแผ่น , ทองแดงแผ่น ฯลฯ ซึ่งในประเทศไทยเองนั้นได้มีตัวแทนจัดจำหน่าย นำเข้า โลหะอลูมิเนียม วัสดุอุปกรณ์งานช่าง ที่ตรงตามมาตรฐาน ได้คุณภาพ พร้อมเปิดรับตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศและให้คำปรึกษาตลอดเวลา สามารถติดตามได้ที่ https://goo.gl/l7ZrRK