เป็นวิธีการออกกำลังกายตามธรรมชาติสำหรับคน อยากสูงขึ้น