อาการที่เกิดขึ้นหลักจากการทำงานหนัก และ พักผ่อนไม่เพียงพอ ทางการแพทย์มักพบอยู่ในอาการของโรคต่อมหมวกไตล้า ดังนี้
http://health.kapook.com/view54442.html

บทความทางวิชาการ
http://www.absolute-health.org/thai/article-th-064.htm