ดินสอกด Minnie & Mickey Set จาก Tokyo Disney Resort
ราคาแท่งละ 300 บาท ซื้อยกเซ็ทคิดราคา 1,600 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่ง)
สนใจสอบถามต่อรองราคาได้ที่ 086-545-4144 หรือ E-mail : myowwern@gmail.com หรือ Line : 086-545-4144