<<:: ศูนย์รถพยาบาล เนชั่นไวด์ ::>>
บริการรถพยาบาล รถฉุกเฉิน รับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบุคลากรมืออาชีพ
รถพยาบาลในระบบขั้นสูง (Advanced) พร้อมอุปกรณ์พยาบาลที่ได้มาตราฐานอีกมากมาย เช่น
เครื่องช่วยหายใจ (Bird Ventilator) เครื่องดูดเสมหะ (Suction) ออกซิเจน (Oxygen O2)
เครื่องวัดน้ำตาล (DTX) เครื่องวัดความดัน (BP) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ฯลฯ


**บริการของเรา**
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนัดตรวจจากบ้านไปยังโรงพยาบาล และจากโรงพยาบาลกลับที่พัก
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาของท่านทั่วประเทศไทย
- บริการฝึกอบรบการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
- รับ Stand by Event งานกีฬา คอนเสิร์ต งานบริษัทต่าง ๆ พร้อมออกใบกำกับภาษี


เว็บไซด์ : http://th.shop.88db.com/ntwambulance/

Nationwide Ambulance Service
218 ซอยวรพงษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 10200
Tel : 087-7185216 / 089-7927950