แก่นวิชา การศึกษา ที่แท้จริง เพื่อ ลูกหลานเรา

แก่นวิชา ทำการ เผยแพร่ การจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง และให้บริการ ด้านการศึกษา แนะแนวการศึกษา ให้คำปรึกษา สำหรับ พ่อแม่ เด็ก และ ครู ผู้สอน ที่ต้องการ จัดการการศึกษา เพื่อ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เกิด กระบวนการ เรียนรู้ กระบวนการคิด ที่ถูกต้อง สู่ ความเป็นเลิศ ใน ตน

Group Discussions

Showing Discussions 25 of 25