Dangerous

เปิด Group นี้ เอาไว้สำหรับพูดคุย หรือบอกเล่า เรื่องราว ข่าวสาร ซึ่งเป็นอันตรายต่างๆ ที่อาจแฝงตัวมาพร้อมกับ อาหาร, สุขภาพ, ความงาม ฯลฯ ที่อยู่ในหมวด VENUS เพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ มีอันตรายรอบตัวเราเยอะจังค่ะ ซึ่งบางทีมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆ แต่เราก็ไม่อาจรู้ได้เลย...

Group Discussions

Showing Discussions 4 of 4