"การเรียน อย่างไร ??? ที่ทำให้ลูกคุณประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาที่ถูกต้อง ที่สามารถสร้างทางเลือกให้ไปสู่เป้าหมายของลูกคุณ"

"การเรียน อย่างไร ??? ที่ทำให้ลูกคุณประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาที่ถูกต้อง ที่สามารถสร้างทางเลือกให้ไปสู่เป้าหมายของลูกคุณ"

กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
{rsaa.title}
โดย {rsaa.content_owner}
HOT
HITS
NEW
{rsaa.replycount}
{rsaa.thankslike_count}
{rsaa.views}
 1. Nakderntang
  Nakderntang

  แก่นวิชา มี สัมมนา ในหัวข้อ
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย
  สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง
  สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ”


  ครั้งต่อไป ใน วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2554
  รอบพิเศษ จ.นครปฐม


  จากที่แก่นวิชา ทำงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษา ปฏิบัติ และ ถ่ายทอด
  การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา
  ผ่านหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ วิจัยการศึกษา และให้บริการการศึกษา ที่ชื่อว่า
  “ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา”
  จน ประสบความสำเร็จ ใน จ.นครปฐม กับเด็ก นับ ร้อย ๆ ราย
  โดยได้ยึดปรัชญาการศึกษาตามแนวทางแก่นวิชาในวิถีมีหัวใจ

  (สามารถอ่าน รีวิว เรื่องราว สิ่งที่ได้รับ จากการได้เรียนรู้ที่แก่นวิชา มากกว่า ความรู้ ของน้องๆ นักเรียน
  ผ่านการจัดการ "การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง" ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา<<กด>>)


  ซึ่งมี คุณเอกราช จันทร์ดอน ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
  ให้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ “ความลับของคน”
  ..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย
  ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก


  (คลิกที่รูปนี้ เพื่อเข้าดูข้อมูลที่ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย)
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  ซึ่ง กรอบคิด หลักการ ชุดความรู้ต่าง ๆ ที่แก่นวิชา ใช้ในการ
  ศึกษา ปฏิบัติ และถ่ายทอด ในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
  จนกลายมาเป็นแนวทางการศึกษาแก่นวิชา ล้วนนำมาจากหนังสือของ
  คุณเอกราช จันทร์ดอน คือ ชุดหนังสือ "ความจริงจากความคิดใหม่"
  แก่นวิชา จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดชุดความรู้ และทักษะ
  การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา
  สำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
  ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา กับลูกหลานตนที่บ้านเองได้
  ซึ่งจะมีทั้ง การสัมมนา และฝึกอบรม ร่วมกัน หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  การสัมมนา ตามหัวข้อ นี้ มี เพื่อ แนะแนว ทางเลือก การศึกษา
  เพราะ การศึกษาไม่ได้มี เพียงแค่ทางเลือกเดียว แก่นวิชา ปรารถนาให้
  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถเลือก การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องให้กับ
  ลูกหลานตนเองได้ ก่อนที่จะให้เด็กลองไปเรียน ไปศึกษา จนเสียเวลาเปล่า
  จะดีกว่าไหม??? ...หาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถรู้หลักการ ที่จะเลือกที่ถูกต้องได้ก่อน...

  และ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง รู้ถึง การศึกษาที่ถูกต้อง การศึกษาตามแนวทางแก่นวิชา
  ที่สามารถจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนสามารถให้เด็กพึ่งตนเองทางการศึกษาได้แล้ว
  นั้นเป็นอย่างไร?? คือ เด็ก สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และเรียนพิเศษน้อยลง
  และรวมทั้ง จบการศึกษาแล้ว ก็สามารถ ทำได้มากกว่า แค่ หางานทำ ..
  .
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  ซึ่ง แก่นวิชา จะมาบรรยาย ใน 2 หัวข้อ (หัวข้อที่ 1 และ หัวข้อที่ 4) คือ
  (1)"แนะแนว ทางเลือก การศึกษา ตามแนวทางแก่นวิชา"
  (4)"การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา"


  และยังมี 2 นักธุรกิจ ที่ได้สัมผัสกับแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา ได้มาร่วมสัมมนากับเราด้วย หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  ซึ่ง 1 ในนั้น คือ
  นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ที่ได้เรียนรู้ผ่านทั้งชีวิตแล้ว ว่า
  หากไม่มีการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา
  จะเป็นได้เพียง อดีตนักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ที่จบแล้ว ก็ยังรับผิดชอบต่อวิชาชีพตนไม่ได้
  และหากมีการจัดการการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาแก่นวิชา
  จะทำให้ไม่เสียดายชีวิตเหมือนตนที่ผ่านมาได้อย่างไร ซึ่งจะมาบรรยาย ในหัวข้อที่ 2 คือ
  (2)“เสียดายเวลาชีวิตลูกคุณ หากไม่มีการจัดการ การศึกษาคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง
  ตามแนวทางการศึกษาขันพื้นฐานของแก่นวิชา”


  สามารถติดตามอ่าน
  บอกเล่า ประสบการณ์จริง ที่ผิดพลาดและใช้ทั้งชีวิตเรียนรู้ อย่างไร
  เพื่อตามหาการศึกษาที่ถูกต้อง จากกระทู้นี้ >>>คลิก>>>
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  และอีก คนหนึ่ง คือ
  นักธุรกิจที่น่าอิจฉาคนหนึ่ง ซึ่งประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือมาก่อนจะสัมผัส
  แนวทางการศึกษาของแก่นวิชา เรียน วิศวกรรมศาสตร์ ได้เกียรตินิยม และ ป.โท ได้ 4.00
  และใช้เวลาเรียนข้ามชั้น ถึง 2 ปี คือ ไม่ต้องเรียน ม.3 และ ม.6 โดยไม่ได้เรียนพิเศษที่ไหน
  แต่ยังยอมรับว่า อิจฉาเด็ก ๆ ที่ได้เรียนที่แก่นวิชา เพราะหากได้เรียนกระบวนการเดียวกันกับแก่นวิชา
  คงจะดีกว่า เพราะจะใช้เวลาน้อยกว่า เร็วกว่า แต่ได้มากกว่าความรู้ ซึ่งจะมาพูดในหัวข้อที่ 3 คือ
  (3)“ไม่สำเร็จแน่ ตามเป้าหมายที่ผมหวัง อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนเอง
  หาก ไร้การศึกษา วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา”


  สามารถติดตามอ่าน
  รีวิวประสบการณ์จริง ทำไมจึง อิจฉาเด็ก ๆ ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ ตามแนวทางการศึกษาแก่นวิชา
  จากกระทู้นี้ >>>คลิก>>>
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้


  สำหรับ สัมมนา หลักสูตร
  “จาก หนังสือ หมวด New thought
  ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย
  สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง
  สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ”

  นี้ มาจากการใช้กรอบคิด และชุดความรู้

  จากหนังสือ ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"่

  ซึ่งหนังสือชุดนี้ สร้างขึ้นจากกรอบคิด ในหนังสือ "ความลับของคน"
  ที่ได้รับการคัดสรร ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought)
  โดยห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia  อ่านรายละเอียดในกระทู้>>คุณอาจไม่รู้.."ความลับของคน"..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว
  ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในหมวด New Thought !!
  ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย หนึ่งใน 66 เล่มจากทั่วโลก
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  ตัดสินใจมาคุยกับเราตั้งแต่วันนี้
  "อย่าเริ่มต้นช้าไป จนวันนึงคุณต้องบอกว่า ...เสียดายอนาคตของลูกคุณ..."


  สงสัย สนใจ สอบถาม
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบรวดเร็ว ทันใจ
  โทรมาสอบถามได้โดยตรงทันที
  ที่เบอร์ 086-125-5687
  ตั้งแต่ 9.00 - 21.00น. ทุกวัน  _______________________________________________________
  พิเศษ !!!
  สำหรับ ผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ต้องเสียสละ ในพื้นที่ที่เสียสละ ในประเทศไทย
  เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถติดต่อ เพื่อขอเข้าร่วมสัมมนา ได้
  ฟรีไม่มีค่าวิทยากร แต่มี ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าอาหาร
  _______________________________________________________

  _______________________________________________________
  พิเศษ !!!
  สำหรับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ที่เคยเข้าฟังและจ่ายเงินไปแล้ว ในหัวข้อสัมมนานั้น
  สามารถเข้าฟังสัมมนา ในหัวข้อนั้น ซ้ำกี่ครั้งก็ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าวิทยากรแล้ว
  แต่จ่ายเพียง ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่ะ
  _______________________________________________________
 2. Nakderntang
  Nakderntang
  แก่นวิชา ขอแนะนำ ผู้อำนวยการหลักสูตรและผู้บรรยาย สัมมนา หัวข้อ
  “จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย
  สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ”


  ผู้อำนวยการหลักสูตร
  คุณเอกราช จันทร์ดอน


  ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
  ให้กับศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ
  “ความลับของคน” ..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว
  ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่
  ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก


  และได้ทำงานผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับ องค์กร คนก้าวหน้า
  ซึ่ง "คนก้าวหน้า"

  ได้นำความรู้ และหลักการต่างๆ ในหนังสือ "ความลับของคน"
  สู่ อุดมศึกษาไทย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ
  อีกทั้ง คุณเอกราช ยังได้เป็น ผู้บรรยายร่วม ในหลักสูตรต่าง ๆ
  ของ องค์กร คนก้าวหน้า ด้วย


  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้<<กด<<

  ผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร
  คุณอาภา เฮงเจริญ

  • ที่ปรึกษาด้านบริหาร การบริการการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา ของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา

  • ผู้ชำนาญการในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางแก่นวิชา
   โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก่นวิชา จำกัด

  • อดีตผู้เอื้ออำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา รุ่นที่ 2

  • อดีตผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา


  ที่ผ่านมา ได้ศึกษาและชำนาญการในการจัดก​ารการศึกษากว่า 10 ปี
  และเริ่มวิจัยการศึกษาผ่านก​ารให้บริการการศึกษา ร่วมกัน กับ
  ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา

  ตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน จากเด็กกว่า 1000 คน


  และในการทำงานที่ผ่านมาทั้งหมด ได้นำกรอบคิด หลักการ และความรู้
  ในหนังสือดี มีหัวใจ ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"

  ไปใช้ในการทำงานการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
  ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา

  เล่มหลักที่สำคัญที่ใช้ในการทำงานการศึกษา คือ หนังสือ
  "อ่านก่อนชีวิตจะหมดความหมายไปมากกว่านี้"


  จากที่ทำงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โดยผ่านการทำงานร่้วมกันกับแก่นวิชา ตามกรอบคิด หลักการ และความรู้
  ในหนังสือของคุณเอกราช จันทร์ดอน นั้น
  ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนรู้
  และดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเด็ก หลายร้อยคน ในพื้นที่ จ.นครปฐม
  ทำให้เห็นว่า "ความรู้ทั้งหมดใช้งานได้จริงเป็นอย่างดี"

  และ เห็นว่า ควรให้ พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้มีกรอบคิด หลักการ และความรู้
  ในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับที่ แก่นวิชา
  นำไปใช้งานแล้วได้ผลสำเร็จจริงมาแล้ว ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
  สามารถรับผิดชอบการศึกษาของลูกด้วยตนเองได้
  ทำให้เด็กสามารถพึ่งตนเองจากการศึกษาได้จริง

  และนำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด
  ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ bookerian จัดการสัมมนา

  ผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร
  คุณราเชน ศุภสินธุ์  ได้เรียนรู้ ผ่านการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา  และได้นำกรอบคิด หลักการ และความรู้
  ในหนังสือดี มีหัวใจ ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"
  สู่ การสร้างงานของตน ในธุรกิจสมัยใหม่ อย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ง่ายขึ้น  กรอบคิดหนึ่งที่นำมาใช้สร้างงาน จากหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย"


  (คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้)

  และนำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด
  ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ Bookerian จัดการสัมมนา  ผู้ถ่ายทอดในห​ลักสูตร
  คุณพรอนันต์ อุดมถาวรสุข


  • ผู้ก่อตั้ง บริษัท บิสิเนส อินฟราสรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

  • ผู้สร้างและให้บริการ ระบบอินเตอร์เน็ตแฟกซ์ Sarapanfax.com ระบบอินเต​อร์เน็ตแฟกซ์ ที่มีผู้ใช้บริการ มากที่สุด ในประเทศไทย

  • ผู้รับผิดชอบ ชมรมผู้ประกอบการใหม่ ด้าน IT ในความรับผิดชอบของ องค์ก​รธุรกิจ บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี
  • ได้เรียนรู้ ทักษะการสร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ จาก คุณเอกราช จันทร์ดอน (อ่านเรื่องราว เกี่ยวกับ "ทักษะการสร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ จาก คุณเอกราช จันทร์ดอน")
   ในขณะที่กำลังตั้งองค์กรธุร​กิจของตัวเอง ในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (อ่านเรื่องราวช่วงที่ได​้ รับความรู้จากคุณเอกราช >>คลิ๊กที่นี่<<)
  • ได้รับกรอบคิดหลัก ในการสร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ จากหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย"   ซึ่งกรอบคิดนี้ นำมาใช้งาน ในการบริหารระบบอินเตอร์เน็​ตแฟกซ์ Sarapanfax.com จนกลายเป็น ระบบอินเตอร์เน็ตแฟกซ์ ที่มีผู้ใช้บริการ มากที่สุด ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรู​้ที่อยู่ในหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย" นั้น "สามารถนำมาใช้งานได้ เป็นอย่างดี"
  • พบปัญหา ในการรับทีมงานเข้ามาทำงานใ​นองค์กร ได้พบความจริงว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุ​ดมศึกษา ส่วนใหญ่ ยังไม่มี "ทัก​ษะวิชาชีพ" ซึ่ง องค์กรที่รับเข้าทำงานร่วมก​ัน ต้องทำหน้าที่สอน "ทัก​ษะวิชาชีพ" ให้กับทีมงาน ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ซึ่งทำให้องค์กรต้องมีต้นทุ​นเพิ่มอย่างมาก ในการดำเนินการ

   จากปัญหาข้อนี้ จึงทำให้ได้นำปัญหาไปปรึกษา​กับ คุณเอกราช จันทร์ดอน ซึ่งคุณเอกราช ได้แนะนำให้ไปปรึกษากับ คุณอาภา เฮงเจริญ (ซึ่งเป้น ผู้เอื้ออำนวย ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิ​ชา ในตอนนั้น) จึงได้เกิด ข้อต​กลงรับผิดชอบร่วม ระหว่างองค์กร บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี และ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิ​ชา เพื่อจัดการ การศึกษาของทีมงาน ที่เข้ามาทำงานร่วมกันในองค​์กร บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี ให้สามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะวิชาชีพของตน จนถึง สร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ ได้

   หนึ่งในข้อตกลง ของ ข้อตกลงรับผิดชอบร่วม ระหว่างองค์กรฯ คือ ต้องมีการให้ความรู้แก่ น้องๆที่ยังเรียนไม่จบระดับ​อุดมศึกษา ให้รู้จัก และตระหนัก ว่า ต้องมี "ทัก​ษะวิชาชีพ"​ ให้ได้ก่อนที่จะเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา จึงนำมาสู่ การบรรยายในหลักสูตร "จากนักเรียนรู้ สู่ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในธุรกิจสมัยใหม่" ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่มีผู้บรรยายมาจากทั้ง องค์กร บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์เทค​โนโลยี และ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิ​ชา มาให้ความรู้ โดยไม่เก็บ​ค่าใช้จ่าย ในการเข้าฟัง

   และ องค์กร บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี จะรับคัดเลือก ผู้ที่จะเข้ามาสร้างงานร่วม​กัน กับองค์กร ในการบรรยายหลักสูตรนี้ด้วย​ รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

   จากการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่น​วิชา จึงมีโอกาสได้เรียนรู้ "การศึกษาที่ถูกต้องตามแ​นวทางการศึกษาแก่นวิชา"  และนำกร​อบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด
  ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและ​ชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ Bookerian จัดการสัมมนา

 3. Nakderntang
  Nakderntang
  ประกาศ และ รวบรวม เรื่องราว ภาพกิจกรรม การสัมมนา ใน หัวข้อ...


 4. Nakderntang
  Nakderntang
 5. Nakderntang
  Nakderntang
  ฟังตัวอย่างจริงจากน้องที่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แก่นวิชา และเข้ารับการสัมมนาเพิ่มเติมจากแก่นวิชาและที่เกี่ยวข้อง  อ่านเรื่องราวการเรียนรู้ของพัฒน์ ได้จากในกระทู้ พัฒน์ เด็กชายอีกคน ที่ใช้ชีวิตเรียนรู้ ความผิดพลาด ที่เคยปล่อยชีวิตไหลตามน้ำ จนรู้สึกไร้ค่า และเริ่มรับผิดชอบต่อการศึกษาที่ถูกต้อง ผ่านการจัดการ การศึกษาที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา พัฒนาตนจนสามารถเรียนหนังสือเองเป็น เอนท์ติด เป็นนักเรียน

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมขอแอดเข้าไปคุยกันสดๆในกรุ๊ป ผู้สนใจหรือเคยได้รับการถ่ายทอด การจัดการศึกษาที่ถูกต้องตามแนวทาง "แก่นวิชา" ใน Facebook ได้เลยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ สำหรับทุกคนที่ยินดีรับข่าวสารและโทรเข้ามาพูดคุย
 6. Nakderntang
  Nakderntang
  สำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท่านอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจไปไหน
  ในวันอาทิตย์นี้ (24 เม.ษ. 2554)

  ชวนมาฟัง สัมมนา เพื่อ...
  ให้ได้รู้ว่าจะรับผิดชอบต่อการศึกษาของลูกเราด้วยตนเองอย่างไร
  จะได้ไม่ต้องรอ หรือ หวังจากใคร

  และเพื่อให้รู้ว่าเราจะเลือกการศึกษาแบบใด ให้ลูกหลานเรา
  จะได้ไม่ผิดหวังอีกต่อไป


  เพราะ ที่เราหวังจากการศึกษา คือ ให้พึ่งตนเองได้
  เหลือที่นั่ง เพียง 3 ครอบครัว สุดท้ายแล้วค่ะ โอกาสของลูกหลานคุณ อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเอง

  สงสัย สนใจ พูดคุย เข้ามาที่ facebook นี้ได้<<<กด

  หรือเข้าในหน้า กิจกรรม ที่ facebook ได้ที่ <<<กด
 7. Nakderntang
  Nakderntang
 8. yourfwd0
  yourfwd0
  ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ หรือ ยังไม่ได้รับโอกาส ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดทักษะ "สร้างความรู้ สู่การสร้างงาน"โดยตรง จาก ศูนย์การแห่งการเรียนรู้ บ้านแก่นวิชา เหมือนในเรื่องราวนี้

  ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ได้รับนั้น มาจากชุดความรู้ ใน หนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่ จึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติ่ม เพื่อโอกาส ในการนำชุดความรู้ไปศึกษา ไปใช้งาน


  เกี่ยวกับ หนังสือดี มีหัวใจ...
  หนังสือทั้งหมด เขียนขึ้น โดย คุณเอกราช จันทร์ดอน


  ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
  ให้กับศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ “ความลับของคน” ที่ได้รับการคัดสรรค์ ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought) โดย ห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia


  อ่านรายละเอียด เกี่ยวกับหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในกระทู้ "ความลับของคน"..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก


  จากกรอบคิดและชุดความรู้ที่สำคัญเดียวกันจากหนังสือ "ความลับของคน" ได้นำไปสู่ การสร้าง ชุดความรู้หลักๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งเรื่อง การชีวิต เรื่องตัวเรา ความรัก การงาน และการใช้ ความคิด ในหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"่


  ชุดความรู้ จากในหนังสือ "ความจริงจากความคิดใหม่" ได้มีการนำไปใช้งานจริงในการ "สร้างความรู้ สู่การสร้างงาน" อ่านรายละเอียดได้จากลิงค์หัวข้อการถ่ายทอดต่อไปนี้

  หัวข้อการถ่ายทอดที่ ใช้ สร้าง ความรู้ จากชุดความรู้ดังกล่าว


  การศึกษาที่แท้จริง ควรให้มนุษย์ เดินทางสู่เป้าหมาย ความเป็น มนุษย์ ได้
  จึง ขอ ร่วม ส่งต่อ การศึกษา ที่แท้จริงร่วมกัน
  "แก่นวิชา มากกว่า ความรู้"

  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
 9. bookerian
  bookerian
  กำหนดการ การสัมมนา

  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ สถานที่จัดสัมมนา

  09.00 – 10.30 น. พูดคุยในหัวข้อ "แนะแนว ทางเลือก การศึกษา ตามแนวทางแก่นวิชา"

  10.30 – 12.00 น. พูดคุยในหัวข้อ “เสียดายเวลาชีวิตลูกคุณ หากไม่มีการจัดการ การศึกษาคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาขันพื้นฐานของแก่นวิชา” และรับประทานของว่าง

  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 – 14.30 น. พูดคุยในหัวข้อ “ไม่สำเร็จแน่ ตามเป้าหมายที่ผมหวัง อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนเอง หาก ไร้การศึกษา วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา”

  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานของว่าง

  14.45 – 15.30 น. พูดคุยในหัวข้อ "การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา"

  15.30 – 17.00 น. ซักถาม พูดคุย และจบการสัมมนา


  หมายเหตุ : ช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการถ่ายทอด
 10. bookerian
  bookerian
  “จาก หนังสือ หมวด


  สัมมนาครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มิ.ย. 54
  จัดที่ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

  ตำบลบ่อพลับ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม
  ดูแผนที่ขนาดใหญ่ ได้ที่ http://www.meejai.com/mjphoto.php?imgid=262185
 11. itasian
  itasian
  ข้อความจาก คุณ ร่วมสร้างอารยธรรม ของการอ่าน
  ที่โพสต์ไว้ในหน้า Facebook

  อยากให้ คนที่นี่ ได้อ่านกัน

  ขอขอบคุณ คุณ ร่วมสร้างอารยธรรม ของการอ่าน ที่โพสต์ให้ได้ ตั้งคำถาม
  ให้คนที่อ่าน ได้ เีรียนรู้  ข้อความมีอยู่ว่า

  ได้ฟังความทุกข์ของคุณแม่..ที่สอนลูกไม่ได้
  สอนแล้วลูกไม่ฟัง ไม่เชื่อ เพียงเพราะ แม่ ไม่ใช่ ครู

  จริงหรือ... แม่ ไม่ใช่ ครู

  อย่าปล่อย การศึกษาที่ไม่ถูกต้อง พาลูกของเรา ไปไกล ...
  พบ คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน อยู่ใน
  ภาวะที่สอนลูกไม่ได้ ลูกไม่เชื่อแม่

  แต่กลับเชื่ออาจารย์ที่โรงเรียน เชื่อทีวี เชื่ออินเตอร์ เชื่อดารา เชื่อ มากกว่า

  เกิดอะไรขึ้น เรากำลังจัดการการศึกษาอย่างไรให้กับลูกรักของเรา
  จริงหรือ...ที่ แม่ ไม่ใช่ ครู
  เชื่อว่าไม่มีใคร อยากให้ภาวะอย่างนั้นเกิดกับครอบครัวของเราเอง
  ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้า Facebook ครับ
 12. SkyFairy2
  SkyFairy2
  ผลของเกมส์ฟุตบอลทั้งหมดจะถูกตัดสินหลังจากผู้เล่นเต็มเวลาครบเก้าสิบนาที จึงทำให้ทุกคุณสามารถที่จะเล่นกันได้ง่ายดายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผลบอล โดยตรวจสอบคะแนนและแลกรับของรางวัลในรายการที่ท่านต้องการแจ้งความจำนงผ่าน sbobet นั่นเป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นไทยเราต่างก็ตลึงกันอยู่แล้วแน่นอนว่าเมื่อเข้ามาเล่นการพนันก็ต้องติดใจกันทุกรายคนที่ชอบเล่น การแทงบอลไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องการเงินกันทั้งนั้นแน่นอนว่าการวางเดิมพันบอลทุกเวลานี้จะต้องเล่นเป็นออนไลน์การเล่นแทงบอลออนไลน์นั่นมีหลากหลายหลายเว็บที่เกินขึ้นมาให้เราได้เลือกเล่นกันมีการโฆษณาอย่างต่อเนื่องที่เข้ามาเล่นพนันจะเลือกเล่นแทงบอลนี่เอง sbo หลังจาก Login คุณสามารถตรวจสอบ ยอดเงินของท่าน ใน ยอดคงเหลือ ในเมนูด้านบนหรือแทงฟุตบอลในเมนูกีฬาด้านซ้ายมือ sbo พวกเราขอแนะนำที่นี่เลยครับ รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอน เข้าใจมาเป็นตัวอย่างคร่าวเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มเล่น การสมัครเล่นด้วยการกรอกรายการของท่านผ่านทางเว็บไซต์ livescore ใครไม่ถ่ายทอดสด ใครจอดับ แต่เรามีให้คุณเลือกชมฟรี
 13. SkyFairy2
  SkyFairy2
  สถิติเล่นในบ้าน และ นอกบ้านเป็นอย่างไร นักเตะคนไหนบาดเจ็บบ้าง รายการเหล่านี้ล้วนอ้างอิงมาจากความเป็นจริงล้วนๆ รายละเอียดเหล่านี้แหละครับทำให้เราใช้นำมาวิเคราะห์ ในการแทงบอลเราคำแนะนำคุณด้วยใจรับรองว่าท่านจะประทับใจ ibcbet ให้แนวทางรับแทงบอล มาอย่างยาวนาน สบายใจทุกการลงทุนที่เว็บไซต์ทางเรา มีการแจกโปรโมชั่นหลากแบบ g club คือเว็บที่สามารถตอบโจทย์ทุกท่านได้ในส่วนนี้ครับ ด้วยความหนักแน่นทางด้านการเงินและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน มีตัวตนจริง ซึ่งท่านสามารถเดินทางไปดูได้เลยที่ประเทศกัมพูชา คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับบริการที่แน่นอน ไว้วางใจ โดยทันที และไม่มีโกงอย่างแน่นอน หากอยากเล่น ให้สมาชิกทุกท่านมาร่วมสนุกสนุกสนานมาร่วมเชียร์ และเป็นเว็บที่มีความปลอดภัยสูง เทียบเท่าธนาคารระดับโลก gclubtg ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของรายละเอียดการวางวางเดิมพัน เมื่อคุณลงแทงแล้วและมีการยืนยันรับวางแทงแล้วลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ sbobet iphone พวกเราขอแนะนำที่นี่เลยครับ รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอน ข้อตกลง ข้อตกลง ในการขอทีเด็ด สมาชิกจำเป็นต้องมียอดเคลื่อนไหว sbo เพราะในผู้เล่นการพนันที่ต้องการที่จะดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาเล่นการพนันเป็นสมาชิกให้มากที่สุดเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เว็บไซต์ต่างๆนั่นเองและเรื่องที่มีความสำคัญมากสุดก็คือเรื่องการใช้งานการพนันฟุตบอลที่อาจจะเล่นแล้วมีโอกาสที่จะได้เงินมาง่ายการแทงบอลผ่านเว็บสามารถที่จะแทงบอลได้ทั้งก่อนและก็หลังการแข่งขัน
 14. tongclud7
  การเล่นการพนันในรูปแบบลักษณะนี้นั้นพวกเขานั้นอาจจะต้องใช้ความสามารถบ้างเล็กน้อยในการเรียกหาเงินจากคาสิโนแห่งนี้อาจจะทำให้พวกเขานั้นมีความหวังที่จะสามารถชนะเกมการพนันได้อย่างง่ายขึ้น gclub โดยจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์จริงที่อยู่ต่างประเทศ gclub ผมไม่ใช่โต๊ะและคงไม่รับฝากแทงด้วยครับ แน่นอนสำหรับนักแทงบอลอย่างเราๆ สิ่งที่ต้องการคือการได้เล่นกับเว็บรับแทงบอลดีๆ หรืออีกทางเลือกคือแทงบอลออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกเล่นได้ sbobet ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของนักเล่นอยู่แล้ว และยังได้รับความนิยมในหมู่นักพนันอย่างยาวนาน sbobet เราท่านยังสามารถรู้เรื่องรายละเอียดนักเตะคนไหนบาดเจ็บบ้าง รายละเอียดเหล่านี้ล้วนอ้างอิงมาจากความเป็นจริงล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มผู้เล่น และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งความซื่อตรงและระบบการจัดการที่มีมาตรฐานระดับโลก หากท่านสนใจอยากหาคาสิโนใหม่ๆที่น่าติดตามและน่าเชื่อถือ
 15. tongclud7
  ที่คุณสามารถทำรายการ ฝาก-ถอน-โอนเงิน โดยทันทีภายใน 15 นาที ตลอดทั้ง 24 ชม. goldclub ดาวน์โหลด ทางเลือกใหม่สำหรับคอพนันโอกาสมาถึงท่านแล้ว holiday ให้คำชี้แนะรับแทงบอล มาอย่างยาวนาน สบายใจทุกการลงทุนที่เว็บไซต์ของเรา มีการแจกโบนัสหลากแบบ โปรโมชั่น goldclub slot นักพนันคนไทยเองนั้นหากว่าใครมีเงินสำหรับซัพพอร์ตการเดินทางมากพอก็สามารถเดินทางไปเล่นที่บ่อนต่างประเทศได้เอง แต่ถ้าใครไม่มีเงิน ไม่สะดวก ไม่มีเวลา ก็แนะนำให้ไปเล่นคาสิโนที่นี่แหละครับ เพราะคนนิยมเล่นมากทีเดียว และที่สำคัญมากกว่านั้น goldclub ท่านจึงสามารถสมัครเป็นลูกค้า ร่วมสนุกกับ ดาวน์โหลด โกลคลับสล็อต หลังจาก Login ท่านสามารถตรวจสอบ ยอดเงินของท่าน ใน ยอดคงเหลือ ในเมนูด้านบนหรือวางพนันฟุตบอลในเมนูกีฬาด้านซ้ายมือ
 16. tongclud7
  จะจัดส่งรายละเอียดการแลกของรางวัล ให้กับบริษัทฯ บริษัทจำหน่ายต่างๆเพื่อจัดส่ง สินค้าให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่โดยคุณจะได้รับของรางวัล ภายใน 15 วันทำการ ถือว่าจัดอยู่ในเว็บกีฬาออนไลน์ ที่เปิดให้บริการ รับแทงบอลออนไลน์ อันดับต้นๆ ที่ได้ให้บริการมาอย่างยาวนานและได้รับความนิยมมากสุด ทุกคุณที่สนใจร่วมสนุกกับวิธีเล่น เรายึดมั่นในการให้คำชี้แนะสมาชิกบาคาร่าทุกคุณเสมือนเป็นลูกค้าระดับ VIP และโปรโมชั่นต่างๆ goldclub slot ดาวน์โหลด หรือว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบความเสี่ยง ที่ได้ความนิยมเป็นอย่างสูง ในวงการ สล็อต ให้ทุกท่านเข้าใจมาเป็นตัวอย่างคร่าวเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มเล่น การสมัครเล่นด้วยการกรอกข้อมูลของคุณผ่านทางเว็บไซต์เรา ผลบอลสด จากนั้นท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีธนาคารจากการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางเราจะส่งเข้าไปยังเบอร์ติดต่อของสมาชิกทุกท่าน ในการเข้าใช้บริการ
 17. tongclud7
  ผลของเกมส์ฟุตบอลทั้งหมดจะถูกตัดสินหลังจากวิธีการเล่นเต็มเวลาครบเก้าสิบนาที จึงทำให้ทุกท่านสามารถที่จะเล่นกันได้ง่ายดายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น sbo เราสามารถหาเล่นได้ที่นี่ ซึ่งก็ทำให้พวกเขานั้นหันมาเล่นการพนันออนไลน์ gclub online คือเว็บที่สามารถตอบโจทย์ทุกท่านได้ในส่วนนี้ครับ ด้วยความหนักแน่นทางด้านการเงินและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน มีตัวตนจริง ซึ่งคุณสามารถเดินทางไปดูได้เลยที่ประเทศกัมพูชา คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับแนวทางที่แน่นอน หนักแน่น ทันทีทันใด และไม่มีโกงอย่างแน่นอน หากอยากเล่น มีเกมส์ คาสิโนที่หลากหลายให้แนวทางทุกคุณไม่ว่าจะเป็น บาคาร่าออนไลน์ รูเล็ต ไฮโล ถั่วโป บิงโก มีมาตรฐานในระดับโลกและให้คำชี้แนะถ่ายทอดสดโดยตรงตลอด 24 ชม. สำหรับจุดเด่นของที่นี่คือ livescore ใครไม่ถ่ายทอดสด ใครจอดับ แต่เรามีให้คุณเลือกชมฟรี ผลบอล แต่บางคุณที่เพิ่งเคยเข้ามาร่วมสนุกกันก็ยังไม่คุ้นชิน คนที่เล่นใหม่ๆยังไม่เคยใช้บริการจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ดังนั้นจึงอาจจะเป็นกังวลว่าจะเล่นได้หรือไม่ วิธีและรูปแบบวิธีเล่นเป็นอย่างไร วันนี้เราจึงขอเสนอการทดลองเล่นคาสิโนออนไลน์แบบฟรี ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลได้ภายใน 1 ปีเคุณั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ในกรณีนี้ทางเราจะเปลี่ยนของรางวัลให้ใหม่โดยจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ sbobet login เล่นพนันแค่นิดหน่อย อย่าไปโลภกับเรื่องพวกนี้ครับ แล้วท่านจะสนุกไปกับมัน เล่นทุกวันยังได้เลย สำหรับการเล่นการพนันนั้น หลายคุณคงจะมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับคาสิโนออนไลน์ เงื่อนไข ข้อตกลง ในการขอทีเด็ด สมาชิกจำเป็นต้องมียอดเคลื่อนไหว
 18. tongclud7
  ไม่ยุ่งยาก ซึ่งข้อดีคือ ท่านจะรู้วิธีการ รู้ระบบ รู้วิธีผู้เล่น ท่านจะได้สนุกอย่างไม่ต้องกังวลเวลาเล่นจริง คาสิโนออนไลน์ software ที่เราเลือกใช้ ก็เพราะ มีชื่อเสียง มีประสบการณ์อันยาวนาน ได้รับมาตราฐานระดับโลก เป็นที่นิยมมากในยุโรป และ อเมริกา goldclub slot แล้วจากนั้นให้เลือกทีมที่ท่านสนใจแทง royal1688 เราเป็นผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี เราใช้ระบบโปรแกรมที่มีความปลอดภัยและมีมาตราฐานสูงสุด ท่านก็สามารถที่จะทำการเล่นตรวจสอบได้จากการเลือกเล่นเพื่อความสนุก แต่เมื่อนักเล่นสมัยใหม่ได้สัมผัสกับวิธีการเล่นออนไลน์แล้ว ทำให้นักเล่นมีความชื่นชมอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง sbobet เรายืนยันได้ว่าทางเราไม่มีการควบคุมเกมส์ และผลที่จะเกิดขึ้นของเกมส์ต่างๆ หากคุณต้องการที่จะตรวจสอบเราก่อนที่คุณจะเล่นด้วยเงินจริง
Results 1 to 18 of 18