"การลงทุน" ก้าวที่ต้องทำเพื่อก้าวข้ามจากการค้าขาย ทำมาหากิน สู่การประกอบการเพื่อสร้างองค์กรธุรกิจ และ SBNTown Banner พื้นที่สนับสนุนสุดท้ายก่อนที่โอกาสให้ถึงเป้าหมายสูงสุดในการประชาสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมจะหมดไป

 1. Siambrandname Webmaster
  Siambrandname Webmaster
  "การลงทุน" เพื่อก้าวข้ามจากการค้าขาย ทำมาหากิน สู่การประกอบการเพื่อสร้างองค์กรธุรกิจ และ SBNTown Banner พื้นที่สนับสนุนให้ถึงเป้าหมายสูงสุดในการประชาสัมพันธ์อย่างเท่าเทียม


  ขอบคุณรูปจากเว็บ Give your online advertising campaigns punch!

  หากต้องการก้าวข้ามจากการประกอบการในลักษณะค้าขายทำมาหากินให้เดินทางสู่การประกอบการเพื่อสร้างองค์กรธุรกิจตนเองให้ได้นั้น เพื่อนสมาชิกต้อง รู้จักกับคำที่สำคัญที่สุดคำหนึ่ง ในการประกอบการในโลกทุนนิยมนั้นคือคำว่า "การลงทุน"

  การลงทุนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องเข้าใจและเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจทำ และลักษณะสำคัญที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง การลงทุน กับการทำงานรับเงินเดือนนั้นคือ

  ในการลงทุนเราจะไม่มีทางรู้ก่อนเลยว่าสิ่งที่เราลงไปนั้น ให้ไปนั้น จะได้ผลกลับมาเท่าไร ส่วนการทำงานรับเงินเดือนนั้น เรารู้ก่อนว่าที่เราลงไปนั้น ทำงานไปนั้นจะได้กลับมาเท่าไร ส่วนที่ได้รับนั้นเราต้องทราบก่อนแน่นอนเช่นทำงานไปแล้วทั้งเดือนได้เงินเดือนเท่าไร เป็นต้น

  ดังนั้น"การลงทุนเป็น" เป็นตัวกำหนดว่าคนคนนั้นจะสามารถก้าวข้ามมาเป็นผู้ประกอบการได้หรือไม่


  ประเด็นความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุน ในการประกอบการ ในระดับใดๆ ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการค้าขาย จนกระทั้งการสร้างองค์กรธุรกิจก็ตามล้วนมี การลงทุน และการลงทุน ไม่ใช่ความหมายเพียงแค่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้น แต่เป็นการตัดสินใจเพื่อใช้ ทรัพยากรที่เรามี ไม่ว่าจะเป็น เงิน เวลา ความรู้ หรืออื่นใด ลงไปในพื้นที่ ที่เราไม่มีทางรู้ก่อนว่า เราจะได้ผลของการลงทุนตอบกลับมาเป็นจำนวนเท่าไรที่ชัดเจน แต่การลงทุนที่ดีนั้น ถึงแม้เราไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าเราจะได้ผลของการลงทุนกลับมาเท่าไร แต่เราต้องรู้ว่าที่เราเลือกลงทุนนั้นจะให้ผลอะไรกลับมาแน่นอน
  เพื่อนสมาชิกที่เลือกมาค้าขายประกอบการในระบบชุมชน SBN แห่งนี้ได้ศึกษาความรู้ต่างๆที่ให้ไว้ใน SBN Business Incubation; ชมรมผู้ซื้อขายและประกอบการอย่าง "สุจริตใจ" ในระบบชุมชน SBN และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบการในระบบชุมชน SBN แห่งนี้ โดยยึดหลักการพื้นฐานได้ครบถ้วน เวลาผ่านไปช่วงหนึ่งหากเพื่อนสมาชิกดูแลค่าใช้จ่ายของตนเองได้ดี เพื่อนสมาชิกก็จะเริ่มมีผลประกอบการที่เหลือมากพอ เมื่อถึงเวลานั้น สิ่งหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกต้องถามตนเอง หากเพื่อนสมาชิกยังจำได้และเข้าใจถึง การลงทุน คำถามที่เพื่อนสมาชิกต้องถามคือ

  ผลประกอบการที่ได้จากงานในส่วน "การขาย" ควรลงทุนในสิ่งใด

  ผลประกอบการที่ได้จากงานในส่วน "งานขาย" ควรลงทุนในสิ่งใด การแยกส่วนในการทำงานให้ชัดเจนทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ระบบงานที่เราทำไม่ซับซ้อนหากเราแบ่งส่วนงานได้ชัดเจน ในการประกอบการนั้น ส่วนงานแรกที่เราได้ให้ความรู้และเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนแห่งนี้ กำลังดำเนินการประกอบการ อยู่คือ "งานขาย" ดังนั้น คำถามควรถามไปให้ชัดว่า ผลประกอบการที่ได้หากเหลือพอแล้วจาก "งานขาย" ควรลงทุนในสิ่งใด

  คำตอบที่ เหมาะสมในการลงทุนในส่วนนี้คือ ลงทุนเพื่อให้เกิดโอกาสในการขายได้ง่ายขึ้น สูงขึ้น เยอะขึ้น นั้นคือสิ่งที่ควรลงทุน ซึ่งในการประกอบการธุรกิจเรียกกิจกรรมที่ต้องลงทุนในช่วงนี้ว่า "การโฆษณาประชาสัมพันธ์"

  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นการลงทุน ที่ควรลงทุนจากผลประกอบการที่ได้จากงานในส่วน "งานขาย" และจากความรู้ที่ให้ไว้เบื้องต้นที่ว่า หลักการลงทุนทีดีนั้น เราไม่มีทางรู้ได้แน่ชัดว่าเราจะได้ผลของการลงทุนกลับมาเท่าไร แต่เราต้องรู้ว่าที่เราเลือกลงทุนนั้นจะให้ผลอะไรกลับมาแน่นอน

  ดังนั้นคำถามต่อมาที่เราต้องถามคือ การลงทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เราต้องการให้ได้ผลอะไรกลับมา
  หากเราต้องการยอดขายนั้นถูกต้องไหม ใช่หน้าที่หลักของการลงทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใช่หรือไม่

  ถ้าหากเป้าหมายหลักของการโฆษณาประชาสัมพันธ์คือความต้องการยอดขาย แล้วเป้าหมายหลักของงานขายเราต้องการสิ่งใด ?

  ในการประกอบการที่ดีนั้นทุกส่วนงาน มีงานหลักที่รับผิดชอบ มีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดแค่เป้าหมายเดียว


  ในเมื่อเรื่องความต้องการยอดขายเป็นเป้าหมายหลักของ "งานขาย" ดังนั้นการการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป้าหมายหลักไม่ใช่ความต้องการยอดขายแน่ แล้วการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป้าหมายหลักที่สำคัญคือสิ่งใด

  เป้าหมายหลักที่มีความสำคัญสูงสุด ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในการประกอบการนั้นคือ
  เพื่อให้เป็น ผู้ที่ขายสินค้า...หรือให้บริการ...ที่เชื่อถือได้ในชุมชนนั้นๆ


  ขอบคุณรูปจากเว็บ logos in the world of their own

  ในโลกปัจจุบันที่การสื่อสารถึงกันหมดแล้วนั้น ชุมชนของโลกในปัจจุบันเล็กลงมากคือ ชุมชนนั้นๆ ในความหมายปัจจุบันในการประกอบการในบางธุรกิจอุตสาหกรรมแทบจะเรียกได้ว่าคือ "โลกทั้งใบ" เช่น ผลของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในธุรกิจไก่ทอดทำให้เรารู้ว่าร้านไก่ทอดของชุมชนโลกที่เราอาศัยของเราตอนนี้นั้นคือ ร้านขายไก่ทอด KFC หรือ ผลของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในธุรกิจร้านขายของชำทำให้เรารู้ว่าร้านขายของชำในชุมชนที่เราอาศัยในประเทศเราตอนนี้คือร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น นั้นคือเป้าหมายหลักของการโฆษณา

  ด้วยเหตุผลที่แท้จริงของการลงทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้น การค้าขายประกอบการเล็กจึงไม่มีความสามารถพอเลยที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายหลักของการโฆษณา ดังนั้นเราซึ่งทราบดีถึงข้อเท็จจริงในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จึงพยายามอย่างยิ่งในการรักษาชุมชนแห่งนี้ไว้โดยไม่เปิดโอกาสให้แึ้ค่เพียงบริษัทใหญ่หรือองค์กรทุนเยอะ จนไม่มีพื้นที่แก่เพื่อนสมาชิกที่ค้าขายประกอบการ ให้สามารถลงทุนเพื่อเป้าหมายสูงสุดของโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริง อย่างเท่าเทียม ดังที่ได้ชี้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบในความเห็นแรกของกระทู้ "ระเบียบวิธีการประมูลแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้าในระบบชุมชน sbn"

  จึงรักษานโยบายแบนเนอร์เดียวและสร้างพื้นที่ของการประมูลแบนเนอร์ไว้ให้เพื่อนสมาชิก สามารถที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นผู้ที่ขายสินค้า...หรือให้บริการ...ที่เชื่อถือได้ในชุมชนแห่งนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน เมื่อสมาชิกที่เลือกค้าขาย สามารถใช้พื้นที่โฆษณาแบนเนอร์ที่ทางเราเปิดไว้ เป็นก้าวแรกแห่งการลงทุนจาก "งานขาย" ของเพื่อนสมาชิกแล้ว
  เพื่อนสมาชิกก็สามารถเริ่มก้าวออกจาก การค้าขายทำมาหากิน สู่การ ประกอบการสร้างองค์กรธุรกิจ ของตนเอง

  เพราะเชื่อว่าความแข็งแรงของส่วนค้าขายของชุมชนแห่งนี้
  เกิดขึ้นได้จากความแข็งแรงของเพื่อนสมาชิกที่เลือกค้าขายในชุมชนแห่งนี้ทุกคน

  ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่เคารพต่อข้อตกลงในการอาศัยอยู่ร่วมกัน
  และเลือกซื้อขายอย่างสุจริตใจในชุมชนแห่งนี้  เกร็ดความรู้ หลักสำคัญในการประกอบการใดๆ ให้ระลึกให้ได้เสมอว่า กิจกรรมหรืองานในหน้าที่ต่างๆ นั้นที่เราทำ มีหน้าที่อะไรและเป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำให้ได้ในหน้าที่นั้นคืออะไรโดยเฉพาะในการลงทุน หากเราระลึกไม่ได้ว่าเป้าหมายหลักคืออะไร สิ่งที่เราลงทุนไปนั้นในงาน หรือ ในหน้าที่ นั้น ก็แทบจะเรียกได้ว่า "สูญเปล่า" หรือ ไม่คุ้มต่อการลงทุน

  การลงโฆษณาแล้วมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รายได้คุ้มจากการลงป้ายโฆษณาโดยตรงนั้นไม่ได้ บริษัททุนใหญ่ต่างรู้ข้อนี้ดี จึงต้องทำงานหนักในส่วนอื่นเช่น ในส่วน "งานขาย" และนำเงินที่ได้มาลงโฆษณา เพื่อยึดพื้นที่ ใน ความคิด ในจิตใจ ของลูกค้า ว่า ตนคือ ผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่เชื่อถือได้ในชุมชนนั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ชุมชนนั้นๆ ของทุนในที่นี่ คือโลกในปัจจุบันนั้นเอง ดังนั้นผู้ขายรายเล็กจึงต้องสร้างชุมชนเล็กๆของตนเองให้ได้ ดังที่ให้ความรู้ในกระทู้ "Business Social Group พลังสำคัญในการค้าขาย ทำธุรกิจ ประกอบการใดๆที่ใช้โลกออนไลน์เป็นหลักให้สำเร็จ"


  ก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยการโฆษณาเพื่อนสมาชิกควรทำให้ได้ตามความรู้หลักการพื้นฐานต่างๆที่ให้ไว้ ในชมรม SBN Business Incubation; ชมรมผู้ซื้อขายและประกอบการอย่าง "สุจริตใจ" ในระบบชุมชน SBN และระลึกให้ได้เสมอว่า ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่ต้องมีความพยายาม และความพยายามในการขายอย่างสุจริตใจเท่านั้นที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นในระยะยาวอย่างยั่งยืน
 2. Siambrandname Webmaster
  Siambrandname Webmaster
 3. darkrise001
  darkrise001
  เยี่ยม

  goldclub
  goldclub
  โป๊กเกอร์
 4. Bengy Dimple
  Bengy Dimple
  ขอบคุณค่ะ
 5. s
  s
  ขอบคุณค่ะ
Results 1 to 5 of 5