.. จะไม่รีบ.. อีกแล้ว... - Blogs - SBNTown Community

IAm

.. จะไม่รีบ.. อีกแล้ว...

Rate this Entry
เพราะรีบหา คนมารัก....
ไม่ได้หา ความรัก..
จึงต้องทุกข์.. อยู่อย่างนี้

..
.. จะไม่รีบ.. อีกแล้ว...

V_V

ขอบคุณ วิชาความรัก ที่ทำให้หายโง่
และพบทางที่ทำให้ทุกข์น้อยลง สักที
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments