IAm

My Music - ใส่ใจ

Rate this Entry

Updated 08-24-2012 at 10:24 PM by IAm

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

 1. IAm's Avatar
  ..ถึงฉันไม่เคยบอกให้รู้ แต่รู้มั้ยฉันรู้สึก
  หลายครั้งในใจส่วนลึกลึก อยากให้รู้ว่าตื้นตัน
  เธอเคยว่ามันเล็กน้อย เพียงความห่วงใยให้กัน แค่เท่านั้นที่เธอมี
  ถึงแม้แค่เพียงสิ่งเล็กน้อย แต่โปรดรู้ไว้ฉันชื่นใจ
  ทุกครั้งที่เธอมีน้ำใจ อยากให้รู้ว่าตื้นตัน
  ความดีที่เธอมีมา เป็นแรงส่งมาให้กัน ให้ฉันก้าวเดินไป
  สิ่งเล็กน้อยที่เธอให้มาด้วยใจของเธอ นั่นแหละสำคัญ
  สิ่งเล็กน้อยที่เธอให้มาด้วยความเข้าใจ นั่นคือสิ่งสำคัญ
  เพราะฉันรับรู้ว่าเธอใส่ใจ
  สิ่งเล็กน้อยที่เธอให้มาด้วยใจของเธอ นั่นแหละสำคัญ
  สิ่งเล็กน้อยที่เธอให้มาด้วยความเข้าใจ นั่นคือสิ่งสำคัญ
  เพราะฉันรับรู้ว่าเธอใส่ใจ
  เพราะฉันรับรู้ว่าเธอใส่ใจ...
  Updated 08-24-2012 at 10:25 PM by IAm