bookerian ร้านหนังสือดี ในเครือข่ายมีหัวใจ

ส่งต่อความช่วยเหลือ จาก คนที่ทำหน้าที่ ตายแทนเรา เพื่อให้เรายังมีชีวิตอยู่

Rate this Entry
Quote Originally Posted by itasian View Post
ได้รับ FWD เมล์มาครับ เลยเอามาส่งต่อ
เพราะ ชีวิตเราที่ยังคงอยู่ได้ทุกวันนี้ เป็นเพราะมีคนที่ทำหน้าที่ ตายแทนเรา
ขอบคุณครับขอขอบคุณครับ Clip posted by nco2948


ขอขอบคุณครับ Clip posted by ArmyClown1303

เมื่อคนที่ ทำหน้าที่ตายแทนเรา ต้องการความช่วยเหลือ ... ถามหัวใจตัวเองดูซิครับ

เนื่องจากรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเขาเป็นทหารอยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พี่เขาอยู่ที่ปัตตานีครับ และเขาขอความช่วยเหลือเรื่อง ยารักษาโรคต่างๆและอุปกรร์อาหารการกินที่นั่น หมอหรือพยาบาลเขาใช้วิธีการเวียนไปตามรพ.รัฐต่างๆให้มาอยู่ขาดแต่ยาเพราะว่า ที่นั่นใช้คำว่าขาดแคลนจริงๆ
ขนาดไปขอรับบริจาค ร้านขายยาและโรงงานผลิดยาเขาก็ให้มาแต่ไม่พอเพราะคนที่นั่นถูกยิงกันทุกวัน เด็กก็ไม่ กล้าออกไปหาหมอเพราะไม่มีตังค์ตอนนี้ต้องเอาหมอทหารเข้าไปรักษาชาวบ้าน และที่สำคัญที่นั่นกองทัพเขามีงบประมาณในเรื่อง ยารักษาโรคน้อยมาก จึงเรียนมา เพือ่ขอบริจาคยารักษาโรคทุกชนิด บางครั้งต้องประสานงานตามวัดต่างๆ เพราะเวลาถวายสัฆทานเขาจะมียามาให้ด้วยนะครับเลยเรียนมาเพื่อขอความกรุณา เพื่อนๆทุกท่านช่วยกันรวบรวมยาหรือเวศภัณฑ์ต่างๆ ส่งไปช่วยด้วยนะครับ เพราะที่นี่ขาดมาก ส่งที่อยู่มาให้เพื่อจะได้ส่งของมาช่วยกันครับ

พันตรี สุวพจน์ จุลกทัพพะ
รอง ผบ.ฉก 24 ( พัน.ร. 234) ศูนย์ฝึก อาชีพวัดช้างให้
ตู้ ปณ. 10 ปณ. นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180

เขียนมุมกล่อง บน ขวามือ ว่า ' ทบ.สนาม ชายแดน ' ครับ
"ไม่เสียค่าส่งไปรษณีย์"

อย่างน้อยช่วย กันส่งต่ออีเมลล์นี้ เผื่อว่าจะมีคนใจบุญส่งความช่วยเหลือไป
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments