Siambrandname Webmaster

TookTeesood.com ถูกที่สุดตอทคอม ตลาดนัดออนไลน์ของระบบชุมชน SBN

Rate this Entry
Quote Originally Posted by Siambrandname Webmaster View Post
TookTeesood.com ถูกที่สุดตอทคอม ตลาดนัดออนไลน์ของระบบชุมชน SBN


กระดานเพื่อสนับสนุนการรับรู้สินค้าที่ลงขายใน SBNTOWN โดยอัตโนมัติ


สำหรับเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้ประกาศขาย
การใช้งาน tookteesood เพื่อนสมาชิกไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าทำการกฎหลักทั่วไปในการขายสินค้าที่นี่ดังนี้

กฏหลักทั่วไป

1. สินค้าที่ขายต้องห้ามผิดกฎหมายและศิลธรรมใดของประเทศไทยแห่งนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

2. ห้ามเอาเปรียบเพื่อนสมาชิกด้วยกันโดยการ ตั้งกระทู้ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในห้องพูดคุยโดยเด็ดขาด

3. กระทู้ขาย ต้องมีรูปถ่ายสินค้าจริงของตนเองทุกกระทู้

4. ตั้งกระทู้ให้ตรงกับคำบรรยายสินค้าในแต่ละหน้าห้องค้าขายสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้ซื้อ
ทำเีพียงแค่เลือกหา สินค้าที่เพื่อนๆ สนใจเลือกซื้อในราคาที่ถูกใจ

สำหรับเพื่อนสมาชิกทุกคน ฝากเยียมเยียนและประชาสัมพันธ์ tookteesood.com ด้วยครับ
ว่า "ซื้อของที่ถูกที่สุด ซื้อที่ ถูกที่สุดดอทคอม"

สำหรับทางเรา พัฒนาเครื่องมือและทำหน้าที่ให้ tookteesood รับรู้ในวงกว้างที่สุด
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้แจ้งไว้ในกระทู้ SBNTown Digital Service


ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกัน

Comments