totheworld

4 แอพเช็คราคาสินค้าเกษตร ที่เกษตรกรควรมี

Rate this Entry


เกษตรกรทุกคนควรมีแอพเช็คราคาสินค้าเกษตรดี ๆ ติดมือถือไว้สักแอพ ในยุคที่เราสามารถติดตามข่าวสารและทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดได้บนมือถือแค่เครื่องเดียวแบบนี้ เพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทกับทุกวงการมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้แต่การเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน การมีแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเกษตรติดมือถือไว้ จะคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการดูแลไร่นาและผลผลิตของคุณ ในทุก ๆ ขั้นตอนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยแอพที่เราอยากแนะนำทุกท่านมีดังนี้


1. Farmer Info

เป็นแอพที่รวบรวมฟังก์ชันก์การใช้งานที่หลากหลาย และตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรไว้หลายด้าน ทำให้ชาวสวนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นแอพเช็คราคาสินค้าเกษตร ทั้งราคารับซื้อและราคาตลาด มีการนำเสนอข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการทำเกษตร ข่าวสารเกษตรกรรม รายงานพยากรณ์น้ำ อากาศ และโรคระบาดต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ของการทำการเกษตแนวใหม่ในยุคนี้


2. Protect PLANTs

แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเกษตรที่ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมต่าง ๆ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับพืช โรคพืช และศัตรูพืช แก่เกษตรกร ทั้งในด้านการป้องกันโรคพืช และการวินิจฉัยโรคพืชในเบี้ยงต้น มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระบาดของโรคพืชหรือภัยพิบัติต่าง ๆ และยังรวมไปถึงมีการพยากรณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละวันไว้ให้เกษตรกรเช็คและวางแผนดูพืชอีกด้วย


3. OAE OIC

แอพเช็คราคาสินค้าเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมไว้ทั้งปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งรับซื้อ ราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรสามารถเลือกดูสินค้าเกษตรรายเดือนได้ที่ปฏิทินของแอพเช็คราคาสินค้าเกษตร ที่เชื่อมกับแหล่งผลิต แหล่งรับซื้อ และราคาขายท้องตลาด ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตผลผลิตให้พอดีกับช่วงที่ผลผลิตราคาดี และวางแผนเพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย4. Ag-Info

อีกหนึ่งแอพเช็คราคาสินค้าเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทำการเกษตร เช่น ราคาตลาดกลางรายวันของสินค้า ราคารับซื้อสินค้าเกษตร หรือปฏิทินสินค้าเกษตร รวมถึงข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อีกด้วย


แอพเช็คราคาสินค้าเกษตรและแอพพลิเคชันการเกษตรต่าง ๆ นอกจากช่วยให้เกษตรเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลาแล้ว ยังช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ต้องการความรวดเร็วและการรับรู้ในวงกว้างได้ดีอีกด้วย ช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกันของทุกท่าน ยังมีแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเกษตรอีกมากมายที่พัฒนาโดยภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกร สำหรับมือถือระบบ Android ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ส่วน IOS ดาวน์โหลดที่ App store
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments