admeadme

เลือกโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็กที่ใช่ สำหรับวัยแห่งการเรียนรู้

Rate this Entry
ทำไมจึงควรเลือกโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เหมาะสม
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ความสามารถพิเศษด้านภาษาจะช่วยเปิดโอกาสให้เรากว้างสู่โลกกว้างได้มากยิ่งขึ้น และไกลยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสเพิ่มพูนความรู้ในแขนงอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่านจึงเลือกโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็กเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้และจดจำนี้ เด็กเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวัยนี้นอกจากจะเป็นวัยที่สามารถปลูกฝังวิชาความรู้ได้อย่างดีแล้ว ยังสามารถเลียนแบบสำเนียงให้มีความใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอีกด้วย ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้การสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้ลูกรักในช่วงวัยนี้

เมื่อตัดสินใจได้แล้วจะเลือกมอบความรู้ให้กับลูกรักด้วยการสอนภาษาอังกฤษเด็ก ขั้นตอนต่อไปที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเลือกและตัดสินใจนั่นก็คือแล้วจะให้ลูกเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กที่ไหนดี จึงจะตอบโจทย์ความต้องการ และช่วยให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษเด็กจำเป็นต้องวางพื้นฐานด้านภาษาให้แน่น ด้วยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับเจ้าของภาษาเพื่อเด็กเรียนภาษาอังกฤษให้ได้มีโอกาสซึมซับตัวอักษร สำเนียงการสื่อสาร รวมไปถึงโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติไม่เขินอาย

เลือกโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็กที่ตอบโจทย์ลูกรัก

ในขั้นตอนแรกของการสอนภาษาอังกฤษเด็ก คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มต้นด้วยการให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษได้ทำการสอบวัดระดับความรู้และความสามารถก่อนเพื่อเช็กว่าความรู้ที่ลูกรักมีอยู่ในระดับใด และควรเลือกโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็กรูปแบบใดให้กับลูก เพื่อที่จะได้ส่งเสริมความสามารถของเด็กได้อย่างถูกจุดนั่นเอง โดยที่วันนี้ Chimps Academy โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็กชั้นนำที่คุณพ่อคุณแม่เลือกแล้วว่าดี ขอแนะนำโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กๆ ที่มีอายุ 3 - 15 ปี โดยเฉพาะ เพื่อให้การพัฒนาทักษะความสามารถในเด็กเรียนภาษาอังกฤษมีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งโปรแกรมที่เราอยากแนะนำมีดังต่อไปนี้

โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษเด็ก
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก “ALPHA-INSPIRED CURRICULUM 12 LEVELS” คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวัย 3-15 ปี โดยเฉพาะ เพื่อให้การสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กเป็นเรื่องง่าย ได้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับ ‘เจ้าของภาษา’ นอกจากนี้ยังเป็นโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เน้นให้ลูกรักได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นการสื่อสารไม่เน้นท่องจำ พร้อมได้ทักษะจากการเรียนติดตัวไปตลอดชีวิตอีกด้วย

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก “ALPHA-INSPIRED CURRICULUM 12 LEVELS” สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงช่วงอายุ 15 ปีเป็นต้นไป ซึ่งจะมีการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงชั้นนั้นๆ ผสมผสานกับเทคนิคด้านภาษาอังกฤษเฉพาะด้านที่มีความเข้มข้น เจาะลึกเพื่อสร้างความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ซึ่งโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก“ALPHA-INSPIRED CURRICULUM 12 LEVELS” สามารถแบ่งเป็นระดับได้ ดังต่อไปนี้

ระดับ BEGINNER
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก “ALPHA-INSPIRED CURRICULUM 12 LEVELS” ในระดับนี้จะเน้นการสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กในด้านการปูพื้นฐานภาษา การจดจำตัวอักษร และคำศัพท์พื้นฐาน และสื่อสารประโยคง่ายๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถแบ่งออก Level ย่อยๆ ได้ดังต่อไป

 • BEGINNER 1 เป็นการสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กระดับเบื้องต้น ก้าวแรกของการเริ่มต้นการสอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้นการออกเสียงแบบโฟนิกส์ ( Phonics )
 • BEGINNER 2 เด็กเรียนภาษาอังกฤษที่มีความเข้าใจคำศัพท์ทั่วไปเป็นอย่างดีแล้ว จึงจะเน้นทักษะการสนทนา เรียนรู้สำนวน และการออกเสียงแบบเจ้าของภาษานั่นเอง
 • BEGINNER 3 เป็นการสอนภาษาอังกฤษเด็กเพื่อพัฒนาคำศัพท์ ทำความเข้าใจบทสนทนา และปรับปรุงทักษะการฟังและพูด
 • BEGINNER 4 จะมุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กที่มีซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงสร้างความมั่นใจเมื่อต้องพบกับสถานการณ์จริงที่ต้องใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นระดับ LOW-INTERMEDIATE
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็กในระดับนี้ เหมาะสำหรับเด็กเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นการสอนภาษาอังกฤษเด็กเพื่อมุ่งเน้นในการประยุกต์ใช้แกรมม่าขั้นพื้นฐาน โต้ตอบเป็นประโยคสนทนาได้ สะกดคำศัพท์ได้เป็นอย่างดี เขียนและอ่านได้บทความง่ายๆ ได้ดีขึ้น สามารถแบ่งออก Level ย่อยๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • LOW - INTERMEDIATE 1 น้นการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมสามารถประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ในการพูดได้อย่างอิสระ
 • LOW - INTERMEDIATE 2 เน้นให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องของการฟังภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้จับใจความได้เป็นอย่างดี
 • LOW - INTERMEDIATE 3 สำหรับเด็กเรียนภาษาอังกฤษที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีเป็นทุนเดิม เน้นการสอนภาษาอังกฤษเด็กต่อยอดทักษะให้มีอิสระในการใช้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาคลังคำศัพท์ให้มีความหลากหลาย
 • LOW - INTERMEDIATE 4 เน้นเจาะลึก ให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กได้อย่างเป็นธรรมชาติแบบเจ้าของภาษาในทุกด้าน


ระดับ INTERMEDIATE
และใหม่ล่าสุดสำหรับโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษเด็กในระดับนี้ เหมาะสำหรับเด็กเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างความเข้าใจโครงสร้างประโยค บทสนทนาต่างๆ ทำให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารด้วยการอ่าน พูด เขียน และฟังได้เป็นอย่างดี และสามารถต่อยอดการสอนภาษาอังกฤษเด็กเพิ่มเติมได้ในอนาคต สามารถแบ่งออก Level ย่อยๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • INTERMEDIATE 1 มีเนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เข้มข้น ส่งเสริมให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษได้เข้าใจโครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหลและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 • INTERMEDIATE 2 ในระดับนี้จะมีการสอนภาษาอังกฤษเด็กมุ่งเน้นให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในเชิงลึกที่หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น สามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนั่นเอง
 • INTERMEDIATE 3 ระดับนี้จะเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กให้มีความรู้เช่นเดียวกับเจ้าของภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยการฝึกฝนผ่านการเขียนบทความ Essays ที่มีโครงสร้าง รูปประโยค และใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
 • INTERMEDIATE 4 มุ่งเน้นให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ มีกระบวนการคิดแบบเด็กต่างชาติเจ้าของภาษา สามารถนำทุกๆ ทักษะมาใช้ได้จริงผ่านกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กทั้งหมดที่ผ่านมานั่นเอง
เตรียมความพร้อมในลูกน้อยให้มีทักษะทางด้านภาษาที่เป็นเลิศ
ด้วยโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษเด็ก ที่ Chimps Academy

“สนุกสนาน ไม่เน้นท่องจำ ได้ทักษะติดตัวตลอดชีวิต”

Comments