totheworld

สาเหตุโรคไตและแนวทางในการดูแลตัวเอง

Rate this Entry

หลายครั้งที่เรามักจะพูดเตือนกันอยู่เสมอว่า ‘ระวังอย่ากินเค็มมาก เพราะจะทำให้เป็นโรคไตได้’ ข้อความนี้จะเรียกว่าถูกต้องก็ได้ เพียงแต่ว่าการกินเค็มไม่ใช่สาเหตุโรคไตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังมีสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ อีกมากมายที่สามารถทำให้คนเราเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับไตขึ้นได้ โดยปัจจัยที่เป็นสาเหตุโรคไตและแนวทางในการดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคไตมีดังนี้


1. การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป เป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดโรคไตวายเรื้อรังที่พบบ่อย ถึงแม้ว่าโซเดียมจะเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้ไตไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้หมดและไปสะสมอยู่ในเลือด เมื่อมีโซเดียมสะสมมากขึ้น ไตก็จะยิ่งทำงานหนักมากขึ้นในการพยายามขับออกมา ส่งผลทำให้ความดันในหน่วยไตสูงขึ้นจนเกิดการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะได้ ในท้ายที่สุดจะนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมและเป็นสาเหตุโรคไตได้

เมื่อทราบถึงอันตรายจากการบริโภคโซเดียมในปริมาณที่เกินพอดีแล้ว คุณจึงควรใส่ใจกับการดูแลรักษาไตด้วยการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น โดยการงดหรือลดอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง เช่น อาหารที่ปรุงรสด้วยน้ำปลา เกลือ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำจิ้มสุกี้. อาหารแปรรูป เช่น ผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้ดอง แฮม เบคอน ไข่เค็ม และอาหารกึ่งสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น


2. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงเป็นโรคไตได้ เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของไตจะลดลง ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากร่างกาย รักษาสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย รักษาสมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย ฯลฯ ได้ดีดังเดิม ส่งผลให้อาจเกิดภาวะไตเสื่อมและเป็นสาเหตุโรคไตได้


3. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นสาเหตุโรคไตที่พบได้บ่อยสำหรับคนไทย หากบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกในครอบครัวเคยมีประวัติการรักษาโรคไต ก็อาจถูกส่งต่อมาทางพันธุกรรมยีนเด่น ถ่ายทอดโรคไตจากรุ่นสู่รุ่นได้


4. มีโรคประจำตัวอื่น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเรื้อรัง โรคนิ่ว ฯลฯ ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลให้เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงไตเสื่อมลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงจนเข้าสู่ภาวะเสื่อมและเป็นสาเหตุโรคไตในที่สุด


5. การรับประทานยา อาหารเสริม และสมุนไพรเกินขนาด ผิดประเภท หรือไม่มีคุณภาพ จะทำให้ไตทำงานหนัก และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น ไปกระตุ้นให้ความดันสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือทำให้เกิดค่าความสมดุลแร่ธาตุในร่างกายผิดปกติได้


สรุป

มีสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่สามารถทำให้คนเราเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับไตขึ้นได้ ซึ่งถ้าหากเราทราบก่อนและหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านั้นได้ ก็จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคไตได้ หรือหากรู้ตัวว่ามีความเสี่ยงก็จะสามารถเข้ารับการดูแลรักษาโรคไตได้อย่างทันท่วงที
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments