bookerian ร้านหนังสือดี ในเครือข่ายมีหัวใจ

ไม่อยากให้พลาดโอกาส !!! ที่จะได้อ่านหนังสือ ที่บอกความจริง ..ความจริงของตัวเราเองที่เราไม่รู้ ครบทุกเรื่องของตัวเรา ทั้ง>>ความลับของคน>>ความจริงที่ทำให้รวย>>สมองมีชีวิต สุดยอดคัมภีร์ความคิด >>และวิชาความรัก

Rate this Entry
หนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"่

หนังสือชุด ที่ประกอบด้วย "ความลับของคน" ได้รับคัดสรร ให้เป็น "ความคิดใหม่" โดยห้องสมุดแห่งชาติ Australia และหนังสือเล่มอื่น ที่เป็น "ความจริง" ที่สร้างขึ้นจาก "ความคิดใหม่" รวมทั้ง หนังสือที่อธิบายกระบวนการสร้างความรู้ จนได้งานเขียนที่เป็น "ความคิดใหม่"+++++++++++++++++++++

ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่" 4+1 เป็นหนังสือชุด ที่ประกอบด้วย หนังสือ "ความลับของคน" และหนังสือที่สร้างจาก กรอบคิด ใน "ความลับของคน" ประกอบด้วย "ความจริง ที่ทำให้รวย" ,"สมองมีชีวิต สุดยอดคัมภีร์ความคิด" และ "วิชาความรัก"

"ความลับของคน"หนังสือที่เขียนด้วยภาษาง่ายๆ แต่แฝงไว้ด้วยปรัชญาอันลึกล้ำ เพื่อบอกความจริง ที่ซ่อนอยู่ในตัว "คน" ทุกคน เปิดเผยทุกความลับของสันดานที่มีอยู่ในโลก สำหรับเริ่มแก้ทุกปัญหา ของ "คน"
หากคุณศึกษาและฝึกปฏิบัติตามกรอบคิดของหนังสือเล่มนี้ คุณจะมองเห็นกลไกการตัดสินใจภายในตัวคุณเอง คุณจะมองเห็นว่า การตัดสินใจของคุณ เกิดจากสาเหตุใดและผลกระทบจะเป็นอย่างไร คุณจะสามารถมองออก ก่อนที่การตัดสินใจของคุณจะ "พลาด" จนทำลายชีวิตของคุณเอง และคนที่คุณรัก


"ความจริงที่ทำให้รวย" เป็นหนังสือเพียงเล่มเดียว ที่บอกความจริงในการทำธุรกิจ ว่า ต้องใช้ชีวิตเข้าแลก เพื่อสร้างความร่ำรวย แต่ทำธุรกิจยอย่างไร ให้ร่ำรวยและไม่ต้องแลกด้วยทั้งชีวิต รวยแล้วรู้จักพอ ร่ำรวยได้โดยไม่ต้องเอาเปรียบใคร และอธิบายกลไกการสร้างงาน เพื่อเราสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง จะได้ไม่ตกเป็น ทาส ของทุนนิยม
หากคุณศึกษาและฝึกปฏิบัติตามกรอบคิดของหนังสือเล่มนี้ คุณจะมีแผนที่ และเส้นทางลัด ตรง สู่ความรวยที่แท้จริง ในระบบทุนนิยม และ คุณจะได้พบความจริงว่า "คนที่เลือกไม่เอาเปรียบคนอื่น สามารถรวยได้อย่างแท้จริง"


"สมองมีชีวิต สุดยอดคัมภีร์ความคิด"หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่สร้างมาจากรอบคิดใน "ความลับของคน" หนังสือที่อธิบายกลไกการทำงานของ ความคิด ของมนุษย์ ที่ผ่านแผนภาพที่ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจ นอกจากนี้ ให้กรอบคิด และวิธีฝึก เพื่อให้เราสามารถใช้สมองได้เต็มศักยภาพ 100%
หากคุณศึกษาและฝึกปฏิบัติตามกรอบคิดของหนังสือเล่มนี้ คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดของคุณจนเฉียบคม ชัดเจนคุณจะสามารถมองเห็นความคิดของตัวคุณเอง ชัดเจน ยิ่งขึ้น จนรู้ว่าทำไมคุณ คิด พูด ทำ เช่นนั้น และแท้จริงแล้ว ทุกๆการคิด พูด ทำ มีจุดมุ่งหมายใด เพื่อให้คุณตามทันความคิดของคุณเอง และไม่โดนหลอกใช้ จากความคิดของตัวคุณเอง คุณจะัเริ่มสัมผัสได้ถึง "ความคิด ที่ไม่ควร" ทั้งที่มาจากตัวคุณเอง และจากสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ ที่มีอิทธิพลเหนือตัวคุณ คุณจะสามารถทำความคิดของตัวคุณเอง ให้เป็นอิสระจาก "ความคิด ที่ไม่ควร" เพราะสุดท้าย คุณจะพบความจริงว่า "ความคิด ที่ไม่ีควร" ที่มีอิทธิพลเหนือคุณ มีแต่จะทำให้ชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก เสื่อมถอยลง


"วิชาความรัก"หนังสือที่อธิบาย กลไก การทำงานของ "ความรัก" ด้วยตรรกะแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านได้สามารถเข้าใจกลไกการทำงาน ตลอดจนเหตุของปัญหาในความรักที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้กรอบคิด ที่จะประคับประคองความรัก ให้สามารถดำรงอยู่ และสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้
หากคุณศึกษาและฝึกปฏิบัติตามกรอบคิดของหนังสือเล่มนี้
สำหรับผู้หญิง คุณจะสามารถตรวจสอบผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตคุณ ว่าคนไหน "มีเหตุ" ที่จะเป็น "คนที่รักคุณ" อย่างแท้จริงได้บ้างจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มาบอก "รัก" เรา "รัก" เราจริง และสำหรับคนที่มีเหตุแล้ว คุณยังสามารถให้การเรียนรู้ จนคนนั้น กลายเป็น "คนที่รักคุณ อย่างแท้จริง" ได้
สำหรับผู้ชาย คุณจะได้มองเห็น และเข้าใจ ความเสียสละ และความทุกข์ ของผู้หญิง ในการเลือกใครสักคน มาเป็น "คนรัก" คุณ จะได้เริ่มเรียนรู้ถึงการเป็น "คนรัก" ที่ดี ของผู้หญิงที่คุณรัก และประคับประคองความรัก ด้วยสำนึกรับผิดชอบต่ออนาคตของความรัก จนสามารถสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้

Comments