ผลประกอบการที่ดีมีแค่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่? - Blogs - SBNTown Community

Teera.18

ผลประกอบการที่ดีมีแค่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่?

Rate this Entry
ผลประกอบการที่ดีมีแค่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่?

ผลประกอบการที่ดีเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจทุกรายอยากมีด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเอื้อให้ได้ผลประกอบการอย่างที่ต้องการก็คือการ สมัครบัตรกดเงินสด และการมี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองก็จริง แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้อีกหลายข้อที่สามารถช่วยส่งเสริมให้ผลประกอบการออกมาดีได้กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นคงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นอีกว่าสามารถเพิ่มเติมปัจจัยอะไรได้อีกบ้าง

ลดขั้นตอน เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วย ตั๋วแลกเงิน
สงสัยไหมว่าการประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินจำนวนมากสามารถส่งผ่านเงินระหว่างประกอบธุรกิจกันอย่างไรถึงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสะดวกรวดเร็ว วิธีที่มักใช้กัน คือ ตั๋วแลกเงิน หรือที่เรียกันติดปากว่าดราฟท์ (Draft) โดยผู้ออกหรือเขียนตั๋วหมายถึงผู้สั่งจ่าย ส่วนผู้ที่ถูกระบุชื่อในตั๋วสั่งให้จ่ายเงินตามเลขที่อยู่ในตั๋ว คือ ผู้จ่าย ซึ่งต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าจะจ่ายเงินตามคำสั่ง และผู้รับเงิน คือ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วสั่งจ่ายจากผู้จ่ายเงิน
ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ยุ่งยากเลยหากได้รับบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ เหมือนบริการจาก SCB ที่มีบริการค้ำประกันการใช้เงินตามตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเช็คและรับรองการจ่ายเงินได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดเตรียมเอกสารส่งออกตามคำขอของผู้ส่งออกโดยธนาคาร SCB จะจัดเตรียมเอกสารให้ตามที่ตกลงไว้ ซึ่งไม่ได้มีเพียงตั๋วแลกเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงใบกำกับสินค้า ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ หากใช้บริการเหล่านี้จากธนาคารก็จะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากลงไป และยังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากการส่งเอกสารอย่างรวดเร็ว และเอกสารจัดเตรียมไปก็น่าเชื่อถืออีกด้วย
ปรับวงเงินลงทุนให้สูงขึ้น ลดค่าธรรมเนียมให้น้อยลง
ปัจจัยที่ควรใช้เพื่อทำให้ธุรกิจได้ผลประกอบการที่ดี คือ การเพิ่มวงเงินลงทุนให้สูงขึ้น ซึ่งหนึ่งในทางเลือกก็คือการปรับ วงเงิน บัตรเงินสด ซึ่งอาจปรับวงเงินชั่วคราวหรือถาวรก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจแต่ละราย เพื่อสร้างทางเลือกเผื่อไว้ยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ต้องไม่ลืมเรื่อง ค่าธรรมเนียมโอนเงิน เพราะถ้าเลือกธนาคารที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปหรืออาจจะไม่คิดค่าธรรมเนียมเลยก็จะทำให้ทุกการชำระเงินไม่ต้องเสียเงินในส่วนที่ไม่จำเป็น ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรศึกษาการโอนเงินผ่าน Application เพื่อความสะดวกรวดเร็วและยังมีบริการแบบไม่คิด ค่าธรรมเนียมโอนเงิน อีกด้วย
ปัจจัยในการสร้างผลประกอบการที่ดีคงไม่ใช่เพียงแค่การเลือก สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างความน่าเชื่อถือในการชำระเงินด้วยวิธีที่ปลอดภัยอย่างการใช้ตั๋วแลกเงิน การเผื่อวงเงินเพื่อสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยการปรับ วงเงินบัตรเครดิต ให้เหมาะสม ไปจนถึงเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยอย่าง ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ที่จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นได้หากผู้ประกอบการไม่มองข้ามความสำคัญไปเสียก่อน

Comments