Diamond Pro

  1. มีงบ 50000 เลือกแหวนแต่งงานยังไงให้คุ้มค่าที่สุด!!

    ผมให้คำแนะนำอย่างนี้ครับ คำว่า “คุ้มค่า” ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การเลือกเพชรก็เหมือนกัน มีปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญถึง 4 ด้าน ได้แก่ ขนาดของเพชร, สีของเพชร, ความสะอาดของเพชร และการเจียระไนเพชร ดังนั้น แหวนแต่งงาน งบ 50000 ต้องพิจารณาแต่ละปัจจัยไปพร้อมๆกัน ดังนี้

    1. ขนาดเพชร ช่วยควบคุมราคาเพชร

    ขนาดเพชร หรือ กะรัตเพชร เป็นปัจจัยแรกที่ช่วยควบคุมราคาเพชร หากคุณมีงบประมาณเป็นคู่รวมกันแล้ว ...