SBNTown Community - Teera.18 - Blogs

Teera.18

  1. เป็นนักลงทุนมือใหม่ควรพิจารณาเรื่อง กองทุนรวม หรือ ประกันภัย ?

    เป็นนักลงทุนมือใหม่ควรพิจารณาเรื่อง กองทุนรวม หรือ ประกันภัย ?

    หากคุณเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่สมัครเล่นหรือมือเซียน ก็อาจจะเคยรู้จักกับกองทุนรวมมาบ้างแล้ว เนื่องจากเป็นประเภทการลงทุนที่มีความนิยมและหลาย ๆ กองทุนก็ยังได้รับการสนับสนุนกจากรัฐบาลอีกด้วย โดยบางกองทุนนั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เหมือนกับการซื้อ ประกันภัย และด้วยเหตุผลหลายประการตั้งแต่ผลตอบแทนจนถึงความสะดวกและง่ายในติดตามผล ...
  2. การเงิน 101: คุณรู้จักดอกเบี้ยเงินฝากดีแค่ไหน

    การเงิน 101: คุณรู้จักดอกเบี้ยเงินฝากดีแค่ไหน

    เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ และการ ลงทุน เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานับพัน ๆ ปี ธนาคารเองก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เก่าแก่มากชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญสำหรับการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ...