SBNTown Community - Teera.18 - Blogs

Teera.18

  1. ดอกเบี้ยเงินฝาก ต่ำจนน่าตกใจควรเก็บเงินออมอย่างไรดี

    ดอกเบี้ยเงินฝาก ต่ำจนน่าตกใจควรเก็บเงินออมอย่างไรดี

    หมดยุค ดอกเบี้ยเงินฝาก ขาขึ้นมาหลายปีแล้วนับจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ นับจากสหรัฐใช้มาตรการปั้มเงินใส่ระบบกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกกันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า คิวอี (QE)

    คนที่เคยมีแหล่งรายได้หลักจาก ดอกเบี้ยเงินฝาก ต้องหาทางเบนเข็มโยกเงิน ออมทรัพย์ ที่มีอยู่ไปหาผลตอบแทนทางอื่น ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่กลายเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถูกหลอกลวงด้วยสารพัดวิธี เพราะหลงเชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนเงินออมในระดับที่สูงโดยเฉพาะถูกหลอกไป โอนเงิน ให้กับ ...