SBNTown Community - kamponsuwannawong - Blogs

kamponsuwannawong

  1. เจ้าของ ปตท คือใคร อยากได้คำตอบเชิญทางนี้

    กระแส ทวงคืน ปตท. เป็นกระแสที่มาบูมในระยะ 2-3 ปีที่ผ่าน แถมตอนนี้โดนโจมตีอย่างหนักโดยการโหนกระแสของ กปปส. เพื่อเรียกแขกมากขึ้น โดยข้อกล่าวหาร้ายแรงว่า กลุ่ม ปตท. คือน้ำเลี้ยงสำคัญของระบอบทักษิณ ...