SBNTown Community - yimmyimm - Blogs

yimmyimm

  1. เคล็ดลับการเลือกสีทาบ้านให้เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น

    การทาสีบ้านเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายและท้ายสุดหลังจากที่บริษัทสร้างบ้าน ได้เนรมิตความฝันออกมาเป็นความจริง บ้านสไตล์โมเดิร์นนั้น การออกแบบบ้านเมื่อมององค์ประกอบโดยรวมทั้งภายนอกและภายในจะให้ความรู้สึกหรูหรา มีสไตล์ที่โดดเด่น สัมผัสถึงความโมเดิร์น ...