SBNTown Community - Reviews ของใช้ - Blogs

Reviews ของใช้

 1. 1st with my blog

  นึกครึ้มยังไงไม่รู้ อยากหาเว็บไดอารี่เขียน นึกไปนึกว่า SbnTown ก็มีนี่หว่า ก็เลยจัดทันที

  ู^ ^


  วันเพ็ญ เดือน 12 น้ำนองเต็มตลิ่ง....

  อาทิตย์นี้ ใกล้จะถึงวันลอยกระทงแล้วสินะ ปีนี้ก็คงได้ลอยที่เดิมคือ ม.เกษตร

  ใครจะมาแนะนำให้อย่าเดินผ่านตรงทางประตูพหล
  ...