TASKO SBNTown BlogShop

เราขายสินค้าที่ลูกค้าของระบบโกดังรวม พร้อมจ่ายแจก tasko ยินดีให้เรานำมาเสนอสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ผมเชื่อว่า ที่เราสามารถใช้ชีวิต และทำมาหากิน ในชุมชนแห่งนี้ได้ ในทุกวันนี้
เพราะมี คนเสียสละ และ คนที่รับผิดชอบ ทำให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นโอกาสสำหรับทุกคน
สามารถเลือกอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม ตามนโยบายหลักของชุมชนแห่งนี้

และสำนึกได้ว่า หากเราได้รับมาพอแล้ว เราจึงควรให้ กับคนอื่นบ้าง
เราจึงควรต้องรับผิดชอบ พื้นที่ชุมชนแห่งนี้ ร่วมกัน เพื่อรักษาให้ชุมชนแห่งนี้ ยังดำรงความเป็นชุมชนได้ต่อไป

ชวนเพื่อนๆ มาแชร์ประสบการณ์ รีิวิวชุมชน SBN และ SBNTown ที่เราเลือกอาศัยกันเถอะครับ

itasian has no blog entries to display.