ทามาก๊อตจิรุ่น V5.5 (celebrity) สามารถลิ๊งกับคอมพิวเตอร์และทามากีอตเครื่องอื่นได้ค่ะ เล่นไปครั้งเดียว ถ่านยังใช้ได้อยู่ค่ะ ไม่มีกล่องให้แล้วนะคะ ขาย 500 บาทค่ะ ติดต่อทางพีเอ็ม หรือ kpeereeya@gmail.com